Топъл обяд

ТОПЪЛ ОБЯД

KFC България (ресторантите, собственост на Самекс ЕООД) подкрепят програмата на Българския Червен Кръст `Топъл обяд', като част от международната инициатива ADD HOPE на KFC . Програмата подпомага 12 000 деца от социално слаби семейства и им предоставя безплатен топъл обяд в училище. От началото на съвместния проект сме осигурили над 150 000  обяда за деца.

 

 


ПРОГРАМА ЗА ДАРЯВАНЕ НА ХРАНА

През 2017 г. KFC България се присъедини към международния проект на веригата HARVEST за даряване на храна. Ресторантите на KFC в София даряват непродадената в срок на годност храна на Българската Хранителна Банка.

 

В KFC имаме високи стандарти за качество, които следваме стриктно. Всички термичнообработени хранителни продукти се продават само за ограничен период от време. Когато достигнат специфичното време на задържане в отоплителните шкафове и витрини за съхранение ,те се изтеглят от продажба, но все още са годни за консумация. Дарената храна се предоставя безвъзмездно на нуждаещи се лица при спазване на изискванията за контрол и безопасност на Закона за храните.

 

Нашата цел е да подкрепяме благотворителни общности, подпомагащи хора в неравностойно положение или нужда, да намаляваме брака и изхвърлянето на храна и да редуцираме трансферираните отпадъците до общинските депа за смет.