Социална отговорност


Ние имаме активна роля в живота на общността в България, като подкрепяме различни програми за социална отговорност. Изграждаме трайни партньорства за подкрепа на различни социални каузи, които са важни за общността.

Инициативата KFC Add Hope подкрепя благотворителни организации за деца на местно ниво с фокус върху образованието и развитието на уязвими деца.

Програма „Топъл обяд“

KFC България подкрепя каузата на БЧК „Топъл обяд“ от 2011 г. насам!

Особено се гордеем с постиженията си в програмата „Топъл обяд“, в която съвместно с БЧК осигуряваме средства за деца в неравностойно положение, за да може те да получат топъл обяд в училище и да продължат образованието си.
Събирането на средствата става чрез дарения. Всяка година KFC България дарява процент от продажбите на конкретен продукт от менюто. В инициативата се включват и доставчици, с които работим. Клиентите ни също правят дарения при извършване на покупка в KFC. До момента компанията, нашите клиенти и доставчици са осигурили над 177 000 обяда за деца в училище.

Целта ни е всяка година да помогнем на все повече деца! Включете се и вие! Дарете надежда!

Програма за даряване на храна

През 2017 г. KFC България се присъедини към международния проект на веригата HARVEST за даряване на храна. Ресторантите на KFC даряват непродадената в срок на годност храна на Българската Хранителна Банка.

В KFC имаме високи стандарти за качество, които следваме стриктно. Всички термичнообработени хранителни продукти се продават само за ограничен период от време. Когато достигнат специфичното време на задържане в отоплителните шкафове и витрини за съхранение ,те се изтеглят от продажба, но все още са годни за консумация. Дарената храна се предоставя безвъзмездно на нуждаещи се лица при спазване на изискванията за контрол и безопасност на Закона за храните.

Нашата цел е да подкрепяме благотворителни общности, подпомагащи хора в неравностойно положение или нужда, да намаляваме брака и изхвърлянето на храна и да редуцираме трансферираните отпадъците до общинските депа за смет.

Опазване на околната среда

Като една от най-големите вериги ресторанти в света, ние се стремим да сме екологосъобразни и да пазим природата. В процеса на подготовка на нашите продукти обръщаме голямо внимание на намаляването на отпадъците, както в ресторанта, така и извън него.

КFC не използва палмова мазнина при пърженето на пилето. Използваната и негодна мазнина в KFC се предава за рециклиране и получаване на биодизел.

Подкрепа на икономиката

KFC подкрепя българската икономика като създава работни места. Когато изграждаме нов ресторант в България, ние създаваме до 20-30 нови работни места.

Ние се стремим да предлагаме на нашите клиенти пресни продукти с най-високо качество, затова работим с местни доставчици. Пилето в нашите ресторанти се доставя охладено от един от най-големите български производители на пилешко месо. Пресните зеленчуци, салати, сосове, брашно и др. също се доставят от местни доставчици. Нашата цел е да подрепяме българската иконмика, да използваме все повече суровини от България и да работим предимно с български доставчици.

 

Поръчай през мобилното ни приложение

Поръчай онлайн

0700 11 999
  • София
  • Пловдив
  • Бургас